Biomasa

-
Biomasa jest najstarszym, a jednocześnie najczęściej wykorzystywanym źródłem energii- zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem wielkości odnawialnych źródeł.

Do głównych korzyści biomasy na pewno zaliczyć można odnawialność paliwa, nieszkodliwość dla środowiska oraz konkurencyjna, niska cena. Warto zauważyć, że w końcu mamy możliwość spożytkowania resztek i odpadów.

Spalanie biomasy jest o wiele bardziej korzystne dla środowiska niż spalanie tradycyjnych paliw kopalnianych- zawartość szkodliwych pierwiastków w biomasie jest o wiele niższa niż w węglu. Ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla podczas spalania biomasy jest równoważna ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy.

Nie wymaga budowania specjalnych kopalni w określonych miejscach- źródła biomasy rozmieszczone są zazwyczaj równomiernie pod względem przestrzennym. Łatwość pozyskania, powszechna dostępność i możliwości samoodtwarzania są czynnikami, które będą powodowały jeszcze większą popularność biomasy.